Pages

Sunday, September 14, 2008

Peringatan buat semua!!!

Pelajar program Ijazah Pertama adalah diwajibkan untuk membuat Penilaian Kursus dan Pengajaran bagi semua kursus yang didaftarkan. Kegagalan berbuat demikian mengakibatkan pelajar tidak di benarkan terus untuk membuat pendaftaran awal kursus-kursus untuk semester berikutnya. Penilaian Kursus bagi Semester 1 Sesi 2008/2009 di buka mulai 25 Ogos 2008 sehingga 31 Okt 2008.

0 KOMEN: